Metin Fındıkçı Cumhuriyet Kitap, 6 Aralık 2001

............. "Bence bu kitaptaki şiirlerin en önemli özelliklerinden biri en kısa şiirde bile şairin o ince duyarlılığını göz önüne serebilen özellikleridir. Donmuş bir gölün o ince buz tabakası üstündünde yürür gibi, şiirinde işlediği imgelerle buzun üstünde yürümeyi ustalıkla başarıyor........."

"OKUMA GÜNLÜĞÜ/YENİ OKUMALAR
...............Bir de burukluk söz konusu...........Bu burukluğun dünyaya kalenderce bakmayı bilen bir şairin şiirine yansıması yine de küskün bir tavırla değil, hafif alaycı bir gülümseme ile..............Tutumlu ve yalın bir dili var Güngör Tekçe'nin. Bu özellikler bir şiir için çoğu zaman tehlikeli olabilir. Şiiri hikmetli söz durumuna düşürebilir. Böyle bir tehlikeyi sezmiş şair ve tutumlu olmakla yalın olmayı dengelemeyi başarmış."

Adam Sanat Dergisi, Ocak, 2002