KADINİSTAN
(İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Kadın" konulu yarışmasında mansiyon alan şiirin bir bölümü)

........................................
Yığılmış üstüne tuğla çimento
Paslı çivi hurda demir
Akdikenler çalılar çitler sınır taşları
Ayıbın ayrık otu törenin sarmaşığı
Ben yine akar giderim
Varmamışlar ayırdına
Su ekerim
Su biçerim

"A" sesiyle sürdürürüm bundan böyle şiirimi
Noktasızım virgülsüzüm
Kopmuşum duru göllerden
Kesintisiz
Irmaklardan sayın beni

Bir dilin tüm harflerini tutup dizseniz önüme
"A" sesiyle sürdürürüm bundan böyle şiirimi

Açın kuyularını aşkın
Açın kapısını yalnızlıkların
Açın halısını dürülmüşlüğün
Açın soluğunu suskunlukların
Açın artık açın artık
Çekirdeğini ışığın

"A" sesiyle sürdürürüm bundan böyle şiirimi