Özgeçmişi
Şiir Kitapları
Röportajları
Albümünden
Basında Tekçe
SEĞİREN
SABAH MISIN

BÜYÜKLERE KUŞLU
MEKTUPLAR

KUŞLU MEKTUPLARIM
DÖNDÜ

Kitaplardaki şiirlerden seçilmiş örnekler için lütfen resimlerin üzerine tıklayınız.