THE LETTERS WITH BIRDS ON

Postman bring me letters with birds on them
I'll open their envelopes in the mornings
So that they fly up to the sun

Bring me letters with trolleys on them
Also lay tram-lines in it
Draw a picture of our home
Just leave in front of uncle tram-driver

Bring me whistling letters
Bring me singing letters
Bring me letters with huge stamps
Also let a ship pass by

Bring me letters postman
Letters that nobody has written

KUŞLU MEKTUPLAR

Bana kuşlu mektuplar getir postacı
Sabahları açacağım zarflarını
Uçsunlar güneşe kadar

Bana tramvaylı mektuplar getir
Ray da döşe içine
Evimizin resmini çiz
Bırakıver vatman amcanın önüne

Bana ıslık çalan mektuplar getir
Şarkı söyleyen mektuplar getir
Kocaman pullu mektuplar getir
Gemi geçsin yanından

Bana mektuplar getir postacı
Hiç kimsenin yazmadığı mektuplar getir