THE AUTHOM

The spinning seats and merry-go-round
Carried us all through the summer
Ayşe Osman and I

Now empty is the lunapark

In any time of the night
Let them put on all their lights
Sway
Jump
Spin around
Get fun themselves now
Among themselves
All alone

SONBAHAR

Dönmedolap salıncak bir de atlıkarınca
Ayşe'yi Osman'ı beni
Taşıdı yaz boyunca

Şimdi bomboş lunapark

Gecenin bir saati
Yaksınlar ışıklarını
Sallansınlar
Sıçrasınlar
Dönsünler
Eğlensinler biraz da
Kendi kendilerine